Donnerstag, 19. Januar 2017

Civil a tudatos polgár! Mérsékelt demokrata álláspont!

Magyarországon mára a politikai feudalizmus kísértete új terheket ró a tudatos polgárokra, a civilekre.

Politikai vélemény megfogalmazásának lehetősége nélkül a polgár már nem polgár, csak szolga, később rabszolga.
Megfélemlítés, felesleges terhelés új és új szabályokkal kifejezetten káros a magyar társadalomra.


Teszi a hatalmi  politika mindezt azt követően, hogy az évekkel ezelőtt elfogadott civilekre hozott szabályozás bürokratikus terheinek sem a könyvelők, sem a civilek nem tettek nagy tömegben eleget.
Politikai feudalizmus és nepotizmus jellemzője a választók és újságírók elöli titkosítás, súlyos közpénzeket, súlyos politikai döntéseket elfedő módon.

Ott kell átláthatóság, ahol közpénzekre és társadalmi csoportokra döntéseket formálnak, döntések születnek a közhatalom szereplőinél mindenkor.


Lelkiismereti szabadság, befolyásolás mentes információk és népszavazás ma szoros összefüggés kellene, hogy legyen!
Lelkiismereti szabadság, politikai vélemények szabadsága a civil, másként a tudatos polgár létezésének alapjoga.


A civil – mérsékelt demokrata politikai gondolkodással – maga a tudatos polgár.  Közhatalmat nem gyakorol és jellemzően közpénzt nem használ jelentős mértékben, de alkotmányos és polgári alapjoga a közéletben politikai véleményt formálnia.
Civilek tartják a magyarságban a lelket, ahogy a magyarországi  súlyosan sérült jogállamban a jogkereső emberekben, ok nélkül elhaltak hozzátartozóiban.

Rossz példa ragadós a környező országokra átterjedve éppen az erdélyi magyarságot, felvidéki magyarságot károsíthatja legjobban!


Mérsékelt demokrata politika minden felesleges bürokratikus terhet felszámolna a közhatalmat nem gyakorló, saját életével és idejével a közélet iránt, a politika kritikája iránt fogékony tudatos választók, tudatos polgárok civil léte elől!

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata szerint: “A civil tudatos polgárokat újra terhelni hatalmas politikai öngól a mai politikai hatalomnak Magyarországon.
A magyar ember a szabadságot szereti, a mindenkori politikai hatalom megdöbbenhet, ha a civil életből a hiteles szereplők átlépnek a politikába.
Egy példa lehet erre a nyugdíjasok általi politikai színre lépés, de ilyen lehet a fiatal orvosok, vagy erős szakszervezetek által politikai párttá átlépés.
Pártként a tömegvonzásuk sokkal hitelesebb, mint a mai régi pártoké.  Ma már látszik, hogy a mérsékelt demokrata szemlélet, a tudatos polgár, a tudatos választó a magyar jövő egyetlen biztosítéka, a nepotizmus és politikai feudalizmus károkozásával ellensúlyként.”