Freitag, 30. November 2018

Magyar vidék, magyar politika ma mire figyel?
Magyar vidék és emberek! Politika megoldásainak rájuk is gondolnia kell!

Magyarország ma a KSH adatok tükrében elmaradt a lehetőségeitől, a magyar ember életének lehetséges mértékű jobbá tételétől!


Számos kezdeményezés a kormány, vagy éppen a legnagyobb pártfrakció részéről jó irányba indul el, de a politikai kontraszelekció és a túl bürokrácia azokat szinte lenullázza.

Mérsékelt demokrata politikai szemlélettel, Magyarország sikeresebb lenne, ha a jogalkotás átlátható és társadalmi hatásaiban előre megvizsgált volna……

Ma Magyarország a 10.000-50.000 fős egymást követő társadalmi csoportokban beálló jogalkotási károk országa.
Ennek következménye a kivándorlás, következménye a kapkodás a munkaerő pótlása, a gazdasági verseny kiszolgálása területén lásd. túlóra tervezett szabályai stb.


Mérsékelt demokrata megoldások a vidéken élőknek is jobb országot teremthetnek!


A mai magyar vidék sajátossága, hogy még a nagy autógyárak mellett is vannak szinte szegény települések.
Dunántúl, de más vidékeken elhagyott házak porladnak szét, mert nincs a vidékre, a szegényebb családokra ma megfelelő politikai figyelem és politikai akarat.

Gyári munkás – mérsékelt demokrata politikai értékelésben – hamarabb lesz a megfelelő lakhatásában támogatott falusi munkavállalókból, mint máshonnan bárhonnan………………….itt is a mérsékelt demokrata gondolatok!

Vidék a fiatalok számára nem teremt lehetőségeket – amikor a régi ház jó hitellel lehet megoldás.

Mérsékelt demokrata javaslat, hogy az 10.000 fő alatti településeken a kormány érje el, várja el a bankszektortól a régi falusi házak élhetővé tételének, vásárlásának, renoválásának  még az új épületeknél is kedvezőbb hitelezését, a hitelezés során a banki hitelezési értékek valósághoz feljavulását!

Mérsékelt demokrata politikai nézőpontból a mai kormány legsikeresebb politikusa Novák Katalin.

A CSOK lehet sokkal hatékonyabb – ez a Magyarország érdeke, magyar emberek érdeke vidéken is.
Hasonlóan fontos politikai irány, hogy a mérsékelt demokrata javaslat szerint, azonnal egyszülős családok számára a CSOK használt ingatlanok vételénél vidéken kerüljön erősebben kibővülésre!

A valóság és politika a kontraszelekció miatt ma távol van egymástól!


Ma a magyar emberek a Gyurcsány időszakhoz nagyon hasonlóan “számháború” érzetét élik meg a tv, rádió kormánypárti közegéből.
A milliárdos szónoklatok és bejelentések közben a közjavak leromlása napi tapasztalat.

A valóság kérdéseire adott jó politika válaszaival, mérsékelt demokrata javaslatok megfogadásával több munkaerő, kevesebb kivándorló magyar lenne a mai Magyarországon!Freitag, 26. Oktober 2018

Jó helyeken vasút, az jó politika! Magyar ma világában ezek még nincsenek.


Magyarországon egy viszonylag fejlett közösségi és vasúti közlekedés öröklődött meg a Bonum Commune nemzeti egysége keretei között.

Mi lesz az ár, a vasúti közlekedés lemaradásáért a versenyképességben, a gazdaságban, az életmódban a mai Magyarországon, a mai vidék kietlenül maradó falvaiban?
Magyarország munkaerő és társadalmi szempontból vasút nélkül csak kevéssé mobilis, gazdasága sem megy úgy, mint okos vasúti fejlesztésekkel.         Fontos szakpolitikai igények a kormány előtt 2018-ban!    Itt írtunk róla!

Mérsékelt demokrata politikai szemlélettel a vasút elmúlt évtized alatti fejlesztései zömében ésszerűek és hasznosak voltak.

Mikor ér össze a Balaton körül a vasút?

Kiáltó azonban a vasút hiánya olyan rövidebb szakaszokon, melyre az igény évtizedek óta egyértelmű volt a magyar közvéleményben!

Új út, új vasút a mindenkori közjó része. A közjó a társadalom családi ezüstje, aranya.


Mérsékelt demokrata javaslat, hogy az évtizedes elmaradások kerüljenek megoldásra a jelen időszakban:
Repülőtér és Ferihegy vasútállomás összekapcsolása. (Igen rövid szakasz, több millió utas lehetőségével)
Balaton körüli vasút kialakítása a partok vasúti vonalának összezárása.(Rövid szakasz, a turizmus erős lehetőségével, az ott lakók jobb közlekedésének megteremtésével )

Budapest – Szeged közötti vasúti vonal korszerűsítése, gyorsítása.(Országrész jelentőségű és nemzetközi kapcsolatokat erősítő, turizmust serkentő)

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy ezek kiegészülve a nosztalgia vasutak fejlesztésével valóban Magyarország sikeresebbé tételét mozdíthatják elő! Itt is olvasd!Freitag, 14. September 2018

Új politika nélkül a történelem megismétli önmagát Magyarország esetében!Amikor a magyar ember felmond a magyar államnak! Magyar exodus ennyit jelent.

Amikor a magyar ember felmond a magyar államnak, a magyar kormánynak! Exodus Magyarországról!


Magyarországon a vidék és a főváros állapota (körút egyfelől, Borsod megye másfelől stb.) kiáltóan mutatja, a magyar politikai elit, a magyar ember megbecsülését alig tekinti értéknek.

A magyar exodus hétköznapi, közvetlen tartalma – , hogy a magyar család, a magyar ember felmondja a magyar állammal születésekor létrejött bizalmi és szóbeli szerződést.
Felmondja új nehézségeket vállalva, mert saját állama több hátrányt, több kárt okozott neki, mint amennyire lehetőséget teremtett, vagy támogató jogi és politikai környezetet teremtett volna.

A magyar kormány feladata a gazdasági egyensúlyra való törekvés mellett, hogy ne csak a részeg turisták érezzék jól magukat Magyarországon, hanem az itt dolgozó magyar vállalkozók, magyar kis cégek, a magyar emberek.

Hol a magyar ember érdeke, élete a politikai és parlamenti döntésekből

Miért nem értékesebb a politikának az itt született magyar ember?


Mérsékelt demokrata politikai meggyőződés a mértéktartó centrista politika mellett, a legerősebb kortárs humanista kormányzati politikáért teszi le a voksát a magyar hétköznapokban.
Konkrét politikai javaslatokkal, kritikus meglátásokkal, kész politikai és kormányzati programmal készülünk Magyarország nagyobb sikerességéért ezen politikai irányba.

Országbíró Zoltán megfogalmazott álláspontja, ha a 2010 óta megfogalmazott mérsékelt demokrata javaslatok élebe lépnek, ma Magyarország külpolitikailag és a magyarok életminősége szempontjából sikeresebb ország volna.
Magyar kormánynak azokkal érdemes kooperálnia, akiknek valódi európai és magyarság víziójuk áll rendelkezésre a magyar politikában…….

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy a Sargentini jelentés nem mindig pontos, sőt néhol konfliktuskerülően nagyvonalú, máskor kissé túldimenzionált – de szükséges időben, szükséges jelzés Magyarország humán állapota miatt.

A jelentés a mai történelem.Donnerstag, 7. Juni 2018

Jó törvényekkel a vállalkozások és civilek nyugodtan dolgozhatnának Magyarországon!


Mi van veled Magyarország?


Magyarország régiói közül több igen szegény gazdasági helyzetről, egészségügyi helyzetről számolhat be.

Vidéki városokban (Miskolc, Szolnok, Békéscsaba stb.) a gazdaság hirdetett sikerei alig, vagy egyáltalán nem tükröződnek a fogyasztásban, a szolgáltatások, termékek vásárlásaiban.


Bürokrácia nélkül, támogatással többre megyünk Mi magyarok!


Mérsékelt demokrata politika egyik fontos elve: ” Hagyni kell a magyar vállalkozásokat dolgozni, lehetőleg mesterségesen előírt bürokratikus kiadások, időrablások, kötelezettségek nélkül.


 2018 a mikrovállalkozások és kis pénzzel rendelkező helyi civilek számára a – mérsékelt demokrata politikai értékeléssel – felesleges és időrabló, egyben károkozó bürokratikus előírások éve.      
Rossz törvények a magyar cégeket hozzák hátrányos helyzetbe folyamatosan.

Miért a magyar kisvállalkozó a vesztes a rossz jogalkotás miatt?

Civilek vonatkozásában a törvényi előírások a magyar érzelmű kis civilszervezeteket sújtják idő és pénzkiadásokkal?!Belső fogyasztás és piac erőteljes bővülése nélkül hová a kötelező feltőkésítés?


Mérsékelt demokrata politika a mikrovállalkozások, KKV szerepét a magyar versenyképesség javulásában igen fontosnak tartja.


Vidéken is legyen Európa!


Magyarországon a helyi termelők, helyi szolgáltatók teremthetnek színes piaci világot, adhatnak munkát a helyi lakosoknak.

Mára az üzletek bezárása, szolgáltatók eltűnése, iparosok hiánya lesz lassan jellemző…………………

A bürokratikus terhek kiadásai és a pici cégek feltőkésítése majd túladóztatása elkerülhető – arányosabb magyar költségvetés kialakításával.Nincs valós gazdasági szükséglet a magyar helyi civilek, illetve magyar kisvállalkozások bürokratikus terheire!
Őket sújtó törvények hatása erős és fokozza a magyar migrációt és gazdasági exodust Európa tagállamaiba.


Miért kell külföldre menni a magyar dolgozni, alkotni akaró embereknek?


Mérsékelt demokrata politikai ajánlás az Országgyűlés felé, hogy gyors döntéssel igazítsa a valósághoz a magyar vállalkozásokat, magyar civileket bürokratikus terhekkel megterhelő szabályokat!

Javaslat  (mérsékelt demokrata politikai irány) szerint azok 5 év türelmi időre elhalasztása, vagy teljes eltörlése az indokolt!


Hol a magyarság iránti elkötelezettség a parlamenti döntéseknél, a politikai bátorság, ha a magyar emberekről, magyar cégekről van szó a jogalkotásnál?

Magyar exodus,

 annyit jelent, hogy magyar emberek felmondanak a magyar államnak, mert több kárt okozott nekik, mint amennyit támogatta Őket!Sonntag, 22. Januar 2017

Valódi politikus kvóta a kormányoknál! Mérsékelt demokrata politikai elvárás!

Új politika szükséges - ez látszik az eltelt 26-27 év magyar közéleti tapasztalatai után.


Politika ma, új politikai szemléletet kíván meg a mérsékelt demokrata politikai nézőpontból értékelve!
Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata több alkalommal kiállt azon politikai és társadalmi igényért, mely szerint legalább a mindenkori kormány 50%-ban valódi civil személyiségek, valódi tudományos életet élő professzorok szükségesek, csak a többi kormánytag legyen közvetlen pártfüggőségű, vagy éppen pártkatona.(Valódi politikus kvóta)
Képtalálat a következőre: „Országbíró Zoltán”Kétségtelen makrogazdasági és rövid távon eredménynek tekinthető sikerek vannak, azonban ez a tudatos polgárok, az emberek életminőségében visszásan, vagy nem érzékelhető.

Ennek oka a valódi civilek hiánya a kormányzásból!     Konstruktív politikus ezért kell, hogy megkövetelje a magyarság érdekében a professzorok és alkotó, független civilek bevonását.


Civilek, professzorok nélkül nem sikerült a humánus politika, nem sikerült eddig a mérsékelt demokraták által ma már reformigénnyel szorgalmazott társadalmi béke megteremtése, a humános jogalkotás kivitelezése!
Donnerstag, 19. Januar 2017

Civil a tudatos polgár! Mérsékelt demokrata álláspont!

Magyarországon mára a politikai feudalizmus kísértete új terheket ró a tudatos polgárokra, a civilekre.

Politikai vélemény megfogalmazásának lehetősége nélkül a polgár már nem polgár, csak szolga, később rabszolga.
Megfélemlítés, felesleges terhelés új és új szabályokkal kifejezetten káros a magyar társadalomra.


Teszi a hatalmi  politika mindezt azt követően, hogy az évekkel ezelőtt elfogadott civilekre hozott szabályozás bürokratikus terheinek sem a könyvelők, sem a civilek nem tettek nagy tömegben eleget.
Politikai feudalizmus és nepotizmus jellemzője a választók és újságírók elöli titkosítás, súlyos közpénzeket, súlyos politikai döntéseket elfedő módon.

Ott kell átláthatóság, ahol közpénzekre és társadalmi csoportokra döntéseket formálnak, döntések születnek a közhatalom szereplőinél mindenkor.


Lelkiismereti szabadság, befolyásolás mentes információk és népszavazás ma szoros összefüggés kellene, hogy legyen!
Lelkiismereti szabadság, politikai vélemények szabadsága a civil, másként a tudatos polgár létezésének alapjoga.


A civil – mérsékelt demokrata politikai gondolkodással – maga a tudatos polgár.  Közhatalmat nem gyakorol és jellemzően közpénzt nem használ jelentős mértékben, de alkotmányos és polgári alapjoga a közéletben politikai véleményt formálnia.
Civilek tartják a magyarságban a lelket, ahogy a magyarországi  súlyosan sérült jogállamban a jogkereső emberekben, ok nélkül elhaltak hozzátartozóiban.

Rossz példa ragadós a környező országokra átterjedve éppen az erdélyi magyarságot, felvidéki magyarságot károsíthatja legjobban!


Mérsékelt demokrata politika minden felesleges bürokratikus terhet felszámolna a közhatalmat nem gyakorló, saját életével és idejével a közélet iránt, a politika kritikája iránt fogékony tudatos választók, tudatos polgárok civil léte elől!

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata szerint: “A civil tudatos polgárokat újra terhelni hatalmas politikai öngól a mai politikai hatalomnak Magyarországon.
A magyar ember a szabadságot szereti, a mindenkori politikai hatalom megdöbbenhet, ha a civil életből a hiteles szereplők átlépnek a politikába.
Egy példa lehet erre a nyugdíjasok általi politikai színre lépés, de ilyen lehet a fiatal orvosok, vagy erős szakszervezetek által politikai párttá átlépés.
Pártként a tömegvonzásuk sokkal hitelesebb, mint a mai régi pártoké.  Ma már látszik, hogy a mérsékelt demokrata szemlélet, a tudatos polgár, a tudatos választó a magyar jövő egyetlen biztosítéka, a nepotizmus és politikai feudalizmus károkozásával ellensúlyként.”


Mit is eszik a magyar? Új politika maradandó politikai értékek mellett!

Mit is eszik a magyar?  Részben erre ad választ a Magyar Élelmiszerkönyv, mint a vonatkozó élelmiszer-minőség, élelmiszer-biztonság szabályainak gyűjteménye.

Egyszerű kérdés megválaszolása megfelelő politikai figyelemmel, kihat a költségvetésre, kihat az egészségügyre, kihat a magyar korfára!


Mérsékelt demokrata politika kiáll a minőség fokozatos és folyamatos javítása mellett, mert mérsékelt politikai meggyőződés, hogy a magyar emberek egészsége függ a magyar élelmiszerek minőségétől.

Mára elterjedt fogyasztói blogok, TV műsorok foglalkoznak az asztalra kerülő élelmiszerek összetevőivel, minőségével – változó tapasztalatokkal.


Jó élelmiszer nem könnyen kerül a magyarok asztalára!
Jó élelmiszer nem könnyen kerül a magyarok asztalára!


Svájc, Németország élenjáró az élelmiszer minőségének védelmében, ez meglátszik a vásárlói kosarakba kerülő húskészítmények stb. minőségén.   Magyarország csak a 60-as évektől hozott létre ilyen szabályozás gyűjteményt.

Mérsékelt demokrata politikai gondolkodás támogatja a mindenkori kormány erőfeszítéseit, hogy jobb áron jobb minőségű bor, hús, zöldség stb. legyen a magyar emberek élelmiszere!