Dienstag, 7. März 2017

Jó törvényekkel a vállalkozások és civilek nyugodtan dolgozhatnának Magyarországon!


Magyarország régiói közül több igen szegény gazdasági helyzetről, egészségügyi helyzetről számolhat be.

Vidéki városokban (Miskolc, Szolnok, Békéscsaba stb.) a gazdaság hirdetett sikerei alig, vagy egyáltalán nem tükröződnek a fogyasztásban, a szolgáltatások, termékek vásárlásaiban.

Mérsékelt demokrata politika egyik fontos elve: ” Hagyni kell a magyar vállalkozásokat dolgozni, lehetőleg mesterségesen előírt bürokratikus kiadások, időrablások, kötelezettségek nélkül.


 2017 a mikrovállalkozások és kis pénzzel rendelkező helyi civilek számára a – mérsékelt demokrata politikai értékeléssel – felesleges és időrabló, egyben károkozó bürokratikus előírások éve.      
Rossz törvények a magyar cégeket hozzák hátrányos helyzetbe folyamatosan.

Civilek vonatkozásában a törvényi előírások a magyar érzelmű kis civilszervezeteket sújtják idő és pénzkiadásokkal?!


Belső fogyasztás és piac erőteljes bővülése nélkül hová a kötelező feltőkésítés?


Mérsékelt demokrata politika a mikrovállalkozások, KKV szerepét a magyar versenyképesség javulásában igen fontosnak tartja.

Magyarországon a helyi termelők, helyi szolgáltatók teremthetnek színes piaci világot, adhatnak munkát a helyi lakosoknak.

Mára az üzletek bezárása, szolgáltatók eltűnése, iparosok hiánya lesz lassan jellemző…………………

A bürokratikus terhek kiadásai és a pici cégek feltőkésítése majd túladóztatása elkerülhető – arányosabb magyar költségvetés kialakításával.Nincs valós gazdasági szükséglet a magyar helyi civilek, illetve magyar kisvállalkozások bürokratikus terheire!
Őket sújtó törvények hatása erős és fokozza a magyar migrációt és gazdasági exodust Európa tagállamaiba.

Miért kell külföldre menni a magyar dolgozni, alkotni akaró embereknek?


Mérsékelt demokrata politikai ajánlás az Országgyűlés felé, hogy gyors döntéssel igazítsa a valósághoz a magyar vállalkozásokat, magyar civileket bürokratikus terhekkel megterhelő szabályokat!

Javaslat  (mérsékelt demokrata politikai irány) szerint azok 5 év türelmi időre elhalasztása, vagy teljes eltörlése az indokolt!


Hol a magyarság iránti elkötelezettség a parlamenti döntéseknél, a politikai bátorság, ha a magyar emberekről, magyar cégekről van szó a jogalkotásnál?Sonntag, 22. Januar 2017

Valódi politikus kvóta a kormányoknál! Mérsékelt demokrata politikai elvárás!

Új politika szükséges - ez látszik az eltelt 26-27 év magyar közéleti tapasztalatai után.


Politika ma, új politikai szemléletet kíván meg a mérsékelt demokrata politikai nézőpontból értékelve!
Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata több alkalommal kiállt azon politikai és társadalmi igényért, mely szerint legalább a mindenkori kormány 50%-ban valódi civil személyiségek, valódi tudományos életet élő professzorok szükségesek, csak a többi kormánytag legyen közvetlen pártfüggőségű, vagy éppen pártkatona.(Valódi politikus kvóta)
Képtalálat a következőre: „Országbíró Zoltán”Kétségtelen makrogazdasági és rövid távon eredménynek tekinthető sikerek vannak, azonban ez a tudatos polgárok, az emberek életminőségében visszásan, vagy nem érzékelhető.

Ennek oka a valódi civilek hiánya a kormányzásból!     Konstruktív politikus ezért kell, hogy megkövetelje a magyarság érdekében a professzorok és alkotó, független civilek bevonását.


Civilek, professzorok nélkül nem sikerült a humánus politika, nem sikerült eddig a mérsékelt demokraták által ma már reformigénnyel szorgalmazott társadalmi béke megteremtése, a humános jogalkotás kivitelezése!
Donnerstag, 19. Januar 2017

Civil a tudatos polgár! Mérsékelt demokrata álláspont!

Magyarországon mára a politikai feudalizmus kísértete új terheket ró a tudatos polgárokra, a civilekre.

Politikai vélemény megfogalmazásának lehetősége nélkül a polgár már nem polgár, csak szolga, később rabszolga.
Megfélemlítés, felesleges terhelés új és új szabályokkal kifejezetten káros a magyar társadalomra.


Teszi a hatalmi  politika mindezt azt követően, hogy az évekkel ezelőtt elfogadott civilekre hozott szabályozás bürokratikus terheinek sem a könyvelők, sem a civilek nem tettek nagy tömegben eleget.
Politikai feudalizmus és nepotizmus jellemzője a választók és újságírók elöli titkosítás, súlyos közpénzeket, súlyos politikai döntéseket elfedő módon.

Ott kell átláthatóság, ahol közpénzekre és társadalmi csoportokra döntéseket formálnak, döntések születnek a közhatalom szereplőinél mindenkor.


Lelkiismereti szabadság, befolyásolás mentes információk és népszavazás ma szoros összefüggés kellene, hogy legyen!
Lelkiismereti szabadság, politikai vélemények szabadsága a civil, másként a tudatos polgár létezésének alapjoga.


A civil – mérsékelt demokrata politikai gondolkodással – maga a tudatos polgár.  Közhatalmat nem gyakorol és jellemzően közpénzt nem használ jelentős mértékben, de alkotmányos és polgári alapjoga a közéletben politikai véleményt formálnia.
Civilek tartják a magyarságban a lelket, ahogy a magyarországi  súlyosan sérült jogállamban a jogkereső emberekben, ok nélkül elhaltak hozzátartozóiban.

Rossz példa ragadós a környező országokra átterjedve éppen az erdélyi magyarságot, felvidéki magyarságot károsíthatja legjobban!


Mérsékelt demokrata politika minden felesleges bürokratikus terhet felszámolna a közhatalmat nem gyakorló, saját életével és idejével a közélet iránt, a politika kritikája iránt fogékony tudatos választók, tudatos polgárok civil léte elől!

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata szerint: “A civil tudatos polgárokat újra terhelni hatalmas politikai öngól a mai politikai hatalomnak Magyarországon.
A magyar ember a szabadságot szereti, a mindenkori politikai hatalom megdöbbenhet, ha a civil életből a hiteles szereplők átlépnek a politikába.
Egy példa lehet erre a nyugdíjasok általi politikai színre lépés, de ilyen lehet a fiatal orvosok, vagy erős szakszervezetek által politikai párttá átlépés.
Pártként a tömegvonzásuk sokkal hitelesebb, mint a mai régi pártoké.  Ma már látszik, hogy a mérsékelt demokrata szemlélet, a tudatos polgár, a tudatos választó a magyar jövő egyetlen biztosítéka, a nepotizmus és politikai feudalizmus károkozásával ellensúlyként.”


Mit is eszik a magyar? Új politika maradandó politikai értékek mellett!

Mit is eszik a magyar?  Részben erre ad választ a Magyar Élelmiszerkönyv, mint a vonatkozó élelmiszer-minőség, élelmiszer-biztonság szabályainak gyűjteménye.

Egyszerű kérdés megválaszolása megfelelő politikai figyelemmel, kihat a költségvetésre, kihat az egészségügyre, kihat a magyar korfára!


Mérsékelt demokrata politika kiáll a minőség fokozatos és folyamatos javítása mellett, mert mérsékelt politikai meggyőződés, hogy a magyar emberek egészsége függ a magyar élelmiszerek minőségétől.

Mára elterjedt fogyasztói blogok, TV műsorok foglalkoznak az asztalra kerülő élelmiszerek összetevőivel, minőségével – változó tapasztalatokkal.


Jó élelmiszer nem könnyen kerül a magyarok asztalára!
Jó élelmiszer nem könnyen kerül a magyarok asztalára!


Svájc, Németország élenjáró az élelmiszer minőségének védelmében, ez meglátszik a vásárlói kosarakba kerülő húskészítmények stb. minőségén.   Magyarország csak a 60-as évektől hozott létre ilyen szabályozás gyűjteményt.

Mérsékelt demokrata politikai gondolkodás támogatja a mindenkori kormány erőfeszítéseit, hogy jobb áron jobb minőségű bor, hús, zöldség stb. legyen a magyar emberek élelmiszere!

Samstag, 19. November 2016

Diploma és oktatás magyarság ügye!

Számos makrogazdasági lépés igazolódik vissza ma Magyarországon a kormányzati intézkedésekből.
Késik azonban a társadalom számára érezhető, humán irányú kormányzati és jogalkotási hibák kijavítása.

Fiatalok már a tanulmányok közben, megjelölik a külföldi tartózkodást.
Mérsékelt demokrata politika az oktatás és diploma megszerezhetősége kérdését a magyarság fontos ügyének tartja.
Már indulása pillanatában megtört karrierek egy nyelvvizsga miatt – nem teszik vonzóvá Magyarországot a fiatalok szemében.


Miért is indulnak el a fiatalok tömegesen az idegenbe?  Politikai pártok eltérő válaszokat próbálnak adni, holott a kérdésre a válaszok pontosan beszerezhetőek.
Egyik eleme a kivándorlásnak a követelésekben aránytalanság, a bürokratikus ország nyomása, amely kiábrándítja az új generációkat.

Hová engedjük tanulni tizenévesen gyermekeinket? Mivé akarják ma formálni Őket?
Hová engedjük tanulni tizenévesen gyermekeinket? Mivé akarják ma formálni Őket?


Mérsékelt demokrata politikusok pontosan tudják, akár Orbán Viktor, akár Kövér László, akár más kormányzati politikus a diplomáját egyszerűbben, könnyebben és diákélet mellett szerezhette meg.
Miért nem élhetik meg diákságukat a magyar fiatalok?
Különösen téves az a jogalkotási helyzet, amikor a szakmai ismeretekben sikeresen tanulmányokat folytatott közgazdász, mérnök, gyógyszerész egy nyelvvizsga hiánya miatt nem léphet a munkaerőpiacra?!

Felsőoktatás és nyelvtudás megszerzése a mai oktatás állapotában, az átképzett nyelvtanárokkal az általános iskolákban – mérsékelt demokrata értékelésben – nem összekapcsolható.

Mérsékelt demokrata álláspont, hogy a nyelvvizsga elvárását törölni kell a diploma átvétele feltételeiből, hogy a szakmai tanulmányaikat befejező egyetemisták sikernek élhessék meg a pályakezdést, a piacra lépést!
Tömeges diplomamentés az eredeti szabályok kudarcának enyhítése!


Montag, 31. Oktober 2016

Politikai iszap a politikai gátszakadással! Mérsékelt demokrata politika elhatárolódása!

Magyarországon a mérsékelt demokrata politika elhatárolódik, a választások tisztasága hátrányára új és még több trükközést teremtő politikai döntésektől.

Mérsékelt politika a politikai gátszakadásokat Magyarország számára károsnak tartja.

Jó politikus a mindenkori Magyarország sikerességében kell, hogy érdekelt legyen.

Választásokat érintő politikai gátszakadások a politikai iszap és politikai iszapbirkózás veszélyét jelentik – Magyarország sikere helyett.

Legyen szó sajtótermékekről, aránytalan plakátok dömpingjéről, vagy 2010-ben elhallgatott átláthatóságot garantáló törvényről..Mérsékelt demokrata politizálás, a hatalmi politikai nagyvonalúságának elvárt szükségét, a színes és sok oldalról politizáló sajtó és színes politikai vélemények fontosságát vallja!

http://www.freedigitalphotos.net/images/recruitment-and-reject-person-for-work-photo-p221510
Kikre nincs szüksége Magyarországon a politika éppen vezetőinek? Az alkotó emberekre, kisvállalkozásokra?

Nem lehet elégszer kimondani a következőket!  Sem az ország nyugalmához, sem a politikai feszültségek csökkentéséhez nem járul hozzá mindaz, ami a magyar sajtóval, magyar sajtóban zajlik.

Egyre erősebb sajtó öncenzúra torzítja a hatalmi politika tükörképét, ezzel magát a hatalmi politikát.

Mérsékelt demokrata felfogásban, akár a legnagyobb párt részéről az átmeneti megmentése sem lett volna elképzelhetetlen az egyébként másként gondolkodó lapnak.Donnerstag, 15. September 2016

Politika ma: mára sokan lennének már mérsékelt demokraták? Közjó sorsa Magyarországon.

Mérsékelt Demokraták Magyarországon, a 2007-2010 időszakban kortársaikat messze megelőzve, tényszerűen alapítói helyzetben fogalmazták meg a mérsékelt demokrata politika céljait, értékeit Magyarországon, Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata közéleti munkásságával. 


Mára a kortárs politika és a tudatos választók kezdik felismerni az Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata politikus általi gondolatok és követői gondolatai jelentőségét. 

Egyre több politikus váltana köpönyeget, válna inkább mérsékelt demokratává a sajtó hírei szerint.......

Mérsékelt demokrata alapelv:  Józan ésszel, magyar szívvel, európai gondolkodással!


Nehéz felismerni a politikai retorika és a valós politikai szándék közötti szakadékokat választási időszakról választási időszakra a pártok oldaláról, a közjó vonatkozásában.

A közjó elemeit a köz tagjai együttes eredményeiből lehet előállítani, fenntartani.
Ilyen a metró, a házorvosi praxisok hálózata, a kórházak állapota, oktatás és sok más rendszer, melynek az állampolgárok boldogulásáról kell szólnia létével.

Közjó – a mérsékelt demokrata politika értékrendjében, mint közös társadalmi teljesítés, kiemelt cél.
Mérsékelt demokrata szakpolitikai felvetések, a közjó, mint egyre jobb színvonalú társadalmi teljesítés minőségét kívánják javítani.
  
A közjó emelése politikai célja, a mindenkori politikai és hatalmi viszonyok között (aktuális kormányoktól függetlenül) állandó cél a mérsékelt demokraták számára.
Nemzeti és mérsékelten liberális értékrendben, amilyen a mérsékelt demokrata politika értékrendje, a közjó hidat jelent a társadalom tagjai között.
 
Mérsékelt demokrata politika a vállalkozások nagyobb szabadsága mellett, a közjó háttérbe szorulását nem fogadja el, azt mindenkor kormányzati kudarcként értékeli.


Népszavazás csak józan gondolkodás és lelkiismeret szerint, ahogy a részvétel is – Mérsékelt demokrata álláspont!

Mérsékelt demokrata politikai szemlélettel, a népszavazás országos kampánya akkor lenne megfelelő, ha nem egy politikai nézőpontú, túlzó mértékű, mára azonban a jelenlegi kampány a tudatos és józan gondolkodás lehetőségét befolyásolja a magyar emberek mérlegelésénél.

Európa közös gondja, mára néhol a régi tagállamoknak sem látszik könnyen kezelhetőnek. 
Sem Svédország, sem Németország számára nem problémák nélküli a migráció, annak statisztikái még nem ismertek 2016-ra nézve.

Lelkiismereti szabadság, befolyásolás mentes információk és népszavazás ma szoros összefüggés kellene, hogy legyen!
Lelkiismereti szabadság, befolyásolás mentes információk és népszavazás ma szoros összefüggés kellene, hogy legyen!

Mérsékelt demokrata álláspont, hogy a népszavazás fontos demokratikus jogintézmény.
Mérsékelt demokrata gondolkodással egy demokratikus jogintézmény, a választó számára lehetőséget ad tudatos szavazói véleményformálásra.


 Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata, népszavazással kapcsolatos informálásnál, a tudatos választói mérlegelés lehetősége és lelkiismeretre hallgató választói szabadság erősítését tartja jónak – annak válasz  tartalmi és döntési tematizálás nélkül!

Magyar választó  saját magatartását ekkor nem befolyásolná a tiltakozás párt iránti antipátia, vagy bármely pártszimpátia!