Mittwoch, 13. März 2019

Legyen büszke a magyar ember! Mert magyar és Európa részese!


Magyarországon ma külön jelentősége van, 1848 méltán a magyarok által sajátnak tartott ünnepének.


1848 üzenete beleég a magyar ember életébe napjainkban. A 12 pont üzenete alig halványult el – mert a hatalomban a politika mindig felejteni próbálja egy-egy részét!   
 A 12 pont együtt igaz!
1848 ünnepelt történései az európai politikai fősodor útján jutott el a kifejletéig.
Európa egy akkor korszerű forradalom láncban élte meg a részben humanista, részben egyéni és nemzeti függetlenség jobb kibontakozását.
Mérsékelt demokrata politikai nézőpontból, ez az örökség az ünnep büszkeségének, vállalhatóságának fő oka!

London sajátos helyzetbe hozta magát………

Magyar ember élete attól is függ, mennyire jutnak el hozzá Európa értékei, Európa gondolkodása!

Ma a magyar ember fogyasztói kosara üresebb, mint az európai tagállamok többségében élő emberek fogyasztói kosara.
Makrogazdasági sikerek mellett, felfoghatatlan a szerény, magyar vállalkozások bürokratikus, erőszakos  eszközökkel okozott tömeges pusztulása.

Minden magyar embernek egy élete van – ezt a mai előkészületlen törvények semmibe veszik egyéb politikai érdekek miatt.
1848 szellemiségétől eltér a hazai parlamenti törvénykezés gyakorlata, ahogy az európai értékek médiaháborúban vesztésre állnak a magyar vidéken, a külvárosokban.
Valódi verseny helyett a költségvetési pénzekből toborzott, médiazsoldosok  bizonytalanná teszik a magyar holnap képét!
Európában ezalatt valódi verseny van.

Kortárs politikai üzenete van a magyarok 1848 történelmi országos megemlékezésének – Magyarország akkor lehet erős, a magyar emberek élete tartósan akkor lesz jobb, ha Európa fősodrába tartozik.Dienstag, 12. März 2019

Magyarország ma a politikában nem a magyar ember bajairól szól!


Magyarországon az élet nem vált könnyebbé, holott erre több kormányzati ciklus rendelkezésre állt és politikai hatalmi törekvés észlelhető.
Mérsékelt demokrata gondolkodással a politikában, sajtóban megerősödött kontraszelekció és a túlzó bürokrácia már a mai kormány döntéseit, a mai parlament szándékait is leértékeli hatásaiban – a mindennapokban a magyar ember életére nézve pedig káros!

Történelem és kultúra változásai semmilyen módon teljesen szét nem választhatóak.
Mérsékelt demokrata politikai gondolkozás alapján, a történelem és politikai kultúra teljes elkülönülése sem lehetséges.
A ma történelme soha nem lesz a megismétlődő változatlan tegnapelőtt történelme. A mai idő, más problémák, más igényekkel jár a magyar ember életében!


A 2010-es köztévé javaslat jó lehet! A mérsékelt demokrata politikusi javaslat akkor az asztalra került….


Politikai kultúra része, hogy egy kormány megfogalmazott döntései közben a társadalmi csoportok káraira, vidéken élő magyarok életére és a magyar ember életének káraira mennyire figyel oda, azokra milyen mértékben ügyel a döntései előkészitésekor! (Bennragadó diplomák ügye, egészségügyi anomáliák miatti elkerülhető halálesetek bekövetkezése, családi vállalkozások tömeges sorvadása,a köznek szánt közös fenntartású közmédium minőség nélküli állapota,torzuló lakáspiac stb.)

Az út, ahol a parlamenti képviselő, ahol a magyar politikus jár ma, több esetben mindkét oldalról jogsértő, provokáló és demokrácia erős hiányaitól szenved.
Magyar ma, a magyar ember megoldatlan társadalmi, gazdasági bajai miatt lett az exodus évtizede!
Magyar élet, magyar idő ilyen múlása egész Európa számára érdekes….

Mérsékelt demokrata politikai látásmóddal a mai magyar politikai kultúra zuhanó mélyrepülése a tv csatornák körüli véleménybuborékok szélsőséges hangvétele egyenesen káros, élhetetlen és félelmet hozó ország képét sugallja a magyar családoknak..
Magyarországon ma, ez az egyik akadálya a gyermekek születésének számosságában erősebb ütemben való növekedésének.
Jó politikai gyakorlattal nem kerültek volna sorra jogos igényekkel diáktüntetések Budapesten. Az MTA ügye a párbeszéddel jobban lenne értelmezhető.
Ehhez azonban a politikai kultúra mélyrepülése miatt se hiteles, karakteres ellenzék, se független, sok árnyalatban tájékoztatni képes sajtó.


Mérsékelt demokrata politikai javaslatokban 2010-ben már szerepelt egy valósághű, közvetlen rotációs, lazán szerkesztett köztévé javaslata az MTI-OS mintájára….
Ma a politikai kultúra, a médiumok torzulása (Értsd. a közpénzből TV, rádió helyzete) mindenkire káros, magára a politikai hatalmon lévő pártokra is.                                         

 Ez már magyar ember életére káros, a magyar ma világában erősen káros politikai szmog!


Freitag, 30. November 2018

Magyar vidék, magyar politika ma mire figyel?
Magyar vidék és emberek! Politika megoldásainak rájuk is gondolnia kell!

Magyarország ma a KSH adatok tükrében elmaradt a lehetőségeitől, a magyar ember életének lehetséges mértékű jobbá tételétől!


Számos kezdeményezés a kormány, vagy éppen a legnagyobb pártfrakció részéről jó irányba indul el, de a politikai kontraszelekció és a túl bürokrácia azokat szinte lenullázza.

Mérsékelt demokrata politikai szemlélettel, Magyarország sikeresebb lenne, ha a jogalkotás átlátható és társadalmi hatásaiban előre megvizsgált volna……

Ma Magyarország a 10.000-50.000 fős egymást követő társadalmi csoportokban beálló jogalkotási károk országa.
Ennek következménye a kivándorlás, következménye a kapkodás a munkaerő pótlása, a gazdasági verseny kiszolgálása területén lásd. túlóra tervezett szabályai stb.


Mérsékelt demokrata megoldások a vidéken élőknek is jobb országot teremthetnek!


A mai magyar vidék sajátossága, hogy még a nagy autógyárak mellett is vannak szinte szegény települések.
Dunántúl, de más vidékeken elhagyott házak porladnak szét, mert nincs a vidékre, a szegényebb családokra ma megfelelő politikai figyelem és politikai akarat.

Gyári munkás – mérsékelt demokrata politikai értékelésben – hamarabb lesz a megfelelő lakhatásában támogatott falusi munkavállalókból, mint máshonnan bárhonnan………………….itt is a mérsékelt demokrata gondolatok!

Vidék a fiatalok számára nem teremt lehetőségeket – amikor a régi ház jó hitellel lehet megoldás.

Mérsékelt demokrata javaslat, hogy az 10.000 fő alatti településeken a kormány érje el, várja el a bankszektortól a régi falusi házak élhetővé tételének, vásárlásának, renoválásának  még az új épületeknél is kedvezőbb hitelezését, a hitelezés során a banki hitelezési értékek valósághoz feljavulását!

Mérsékelt demokrata politikai nézőpontból a mai kormány legsikeresebb politikusa Novák Katalin.

A CSOK lehet sokkal hatékonyabb – ez a Magyarország érdeke, magyar emberek érdeke vidéken is.
Hasonlóan fontos politikai irány, hogy a mérsékelt demokrata javaslat szerint, azonnal egyszülős családok számára a CSOK használt ingatlanok vételénél vidéken kerüljön erősebben kibővülésre!

A valóság és politika a kontraszelekció miatt ma távol van egymástól!


Ma a magyar emberek a Gyurcsány időszakhoz nagyon hasonlóan “számháború” érzetét élik meg a tv, rádió kormánypárti közegéből.
A milliárdos szónoklatok és bejelentések közben a közjavak leromlása napi tapasztalat.

A valóság kérdéseire adott jó politika válaszaival, mérsékelt demokrata javaslatok megfogadásával több munkaerő, kevesebb kivándorló magyar lenne a mai Magyarországon!Freitag, 26. Oktober 2018

Jó helyeken vasút, az jó politika! Magyar ma világában ezek még nincsenek.


Magyarországon egy viszonylag fejlett közösségi és vasúti közlekedés öröklődött meg a Bonum Commune nemzeti egysége keretei között.

Mi lesz az ár, a vasúti közlekedés lemaradásáért a versenyképességben, a gazdaságban, az életmódban a mai Magyarországon, a mai vidék kietlenül maradó falvaiban?
Magyarország munkaerő és társadalmi szempontból vasút nélkül csak kevéssé mobilis, gazdasága sem megy úgy, mint okos vasúti fejlesztésekkel.         Fontos szakpolitikai igények a kormány előtt 2018-ban!    Itt írtunk róla!

Mérsékelt demokrata politikai szemlélettel a vasút elmúlt évtized alatti fejlesztései zömében ésszerűek és hasznosak voltak.

Mikor ér össze a Balaton körül a vasút?

Kiáltó azonban a vasút hiánya olyan rövidebb szakaszokon, melyre az igény évtizedek óta egyértelmű volt a magyar közvéleményben!

Új út, új vasút a mindenkori közjó része. A közjó a társadalom családi ezüstje, aranya.


Mérsékelt demokrata javaslat, hogy az évtizedes elmaradások kerüljenek megoldásra a jelen időszakban:
Repülőtér és Ferihegy vasútállomás összekapcsolása. (Igen rövid szakasz, több millió utas lehetőségével)
Balaton körüli vasút kialakítása a partok vasúti vonalának összezárása.(Rövid szakasz, a turizmus erős lehetőségével, az ott lakók jobb közlekedésének megteremtésével )

Budapest – Szeged közötti vasúti vonal korszerűsítése, gyorsítása.(Országrész jelentőségű és nemzetközi kapcsolatokat erősítő, turizmust serkentő)

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy ezek kiegészülve a nosztalgia vasutak fejlesztésével valóban Magyarország sikeresebbé tételét mozdíthatják elő! Itt is olvasd!Freitag, 14. September 2018

Új politika nélkül a történelem megismétli önmagát Magyarország esetében!Amikor a magyar ember felmond a magyar államnak! Magyar exodus ennyit jelent.

Amikor a magyar ember felmond a magyar államnak, a magyar kormánynak! Exodus Magyarországról!


Magyarországon a vidék és a főváros állapota (körút egyfelől, Borsod megye másfelől stb.) kiáltóan mutatja, a magyar politikai elit, a magyar ember megbecsülését alig tekinti értéknek.

A magyar exodus hétköznapi, közvetlen tartalma – , hogy a magyar család, a magyar ember felmondja a magyar állammal születésekor létrejött bizalmi és szóbeli szerződést.
Felmondja új nehézségeket vállalva, mert saját állama több hátrányt, több kárt okozott neki, mint amennyire lehetőséget teremtett, vagy támogató jogi és politikai környezetet teremtett volna.

A magyar kormány feladata a gazdasági egyensúlyra való törekvés mellett, hogy ne csak a részeg turisták érezzék jól magukat Magyarországon, hanem az itt dolgozó magyar vállalkozók, magyar kis cégek, a magyar emberek.

Hol a magyar ember érdeke, élete a politikai és parlamenti döntésekből

Miért nem értékesebb a politikának az itt született magyar ember?


Mérsékelt demokrata politikai meggyőződés a mértéktartó centrista politika mellett, a legerősebb kortárs humanista kormányzati politikáért teszi le a voksát a magyar hétköznapokban.
Konkrét politikai javaslatokkal, kritikus meglátásokkal, kész politikai és kormányzati programmal készülünk Magyarország nagyobb sikerességéért ezen politikai irányba.

Országbíró Zoltán megfogalmazott álláspontja, ha a 2010 óta megfogalmazott mérsékelt demokrata javaslatok élebe lépnek, ma Magyarország külpolitikailag és a magyarok életminősége szempontjából sikeresebb ország volna.
Magyar kormánynak azokkal érdemes kooperálnia, akiknek valódi európai és magyarság víziójuk áll rendelkezésre a magyar politikában…….

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy a Sargentini jelentés nem mindig pontos, sőt néhol konfliktuskerülően nagyvonalú, máskor kissé túldimenzionált – de szükséges időben, szükséges jelzés Magyarország humán állapota miatt.

A jelentés a mai történelem.Donnerstag, 7. Juni 2018

Jó törvényekkel a vállalkozások és civilek nyugodtan dolgozhatnának Magyarországon!


Mi van veled Magyarország?


Magyarország régiói közül több igen szegény gazdasági helyzetről, egészségügyi helyzetről számolhat be.

Vidéki városokban (Miskolc, Szolnok, Békéscsaba stb.) a gazdaság hirdetett sikerei alig, vagy egyáltalán nem tükröződnek a fogyasztásban, a szolgáltatások, termékek vásárlásaiban.


Bürokrácia nélkül, támogatással többre megyünk Mi magyarok!


Mérsékelt demokrata politika egyik fontos elve: ” Hagyni kell a magyar vállalkozásokat dolgozni, lehetőleg mesterségesen előírt bürokratikus kiadások, időrablások, kötelezettségek nélkül.


 2018 a mikrovállalkozások és kis pénzzel rendelkező helyi civilek számára a – mérsékelt demokrata politikai értékeléssel – felesleges és időrabló, egyben károkozó bürokratikus előírások éve.      
Rossz törvények a magyar cégeket hozzák hátrányos helyzetbe folyamatosan.

Miért a magyar kisvállalkozó a vesztes a rossz jogalkotás miatt?

Civilek vonatkozásában a törvényi előírások a magyar érzelmű kis civilszervezeteket sújtják idő és pénzkiadásokkal?!Belső fogyasztás és piac erőteljes bővülése nélkül hová a kötelező feltőkésítés?


Mérsékelt demokrata politika a mikrovállalkozások, KKV szerepét a magyar versenyképesség javulásában igen fontosnak tartja.


Vidéken is legyen Európa!


Magyarországon a helyi termelők, helyi szolgáltatók teremthetnek színes piaci világot, adhatnak munkát a helyi lakosoknak.

Mára az üzletek bezárása, szolgáltatók eltűnése, iparosok hiánya lesz lassan jellemző…………………

A bürokratikus terhek kiadásai és a pici cégek feltőkésítése majd túladóztatása elkerülhető – arányosabb magyar költségvetés kialakításával.Nincs valós gazdasági szükséglet a magyar helyi civilek, illetve magyar kisvállalkozások bürokratikus terheire!
Őket sújtó törvények hatása erős és fokozza a magyar migrációt és gazdasági exodust Európa tagállamaiba.


Miért kell külföldre menni a magyar dolgozni, alkotni akaró embereknek?


Mérsékelt demokrata politikai ajánlás az Országgyűlés felé, hogy gyors döntéssel igazítsa a valósághoz a magyar vállalkozásokat, magyar civileket bürokratikus terhekkel megterhelő szabályokat!

Javaslat  (mérsékelt demokrata politikai irány) szerint azok 5 év türelmi időre elhalasztása, vagy teljes eltörlése az indokolt!


Hol a magyarság iránti elkötelezettség a parlamenti döntéseknél, a politikai bátorság, ha a magyar emberekről, magyar cégekről van szó a jogalkotásnál?

Magyar exodus,

 annyit jelent, hogy magyar emberek felmondanak a magyar államnak, mert több kárt okozott nekik, mint amennyit támogatta Őket!