Sonntag, 2. Juni 2013

Mérsékelt demokrata a Nemzeti Közérzetet kiemelten fontosnak tartja!

Nemzeti közérzet kedvező alakulása és humán részvétel nélkül nincs igazi gazdasági fellendülés mérsékelt demokrata álláspont szerint.

Messze nem költségvetési kérdés a nemzeti közérzet minden jogszabály megalkotásakor előnybe részesítése a magyar gazdaság felemelkedése, de állampolgáraival, vállalkozásaival humánus Magyarország létrehozása érdekében.

Feltehetően még nem szembesült a magyar társadalom és a magyar gazdaság kisvállalkozói, egyéni vállalkozói, mikrovállalkozói köre az előkészítetlen jogalkotás teljes súlyával.

A magyar gazdaság döntései csak megfelelő társadalompolitikai lépésekkel együtt érhet el eredményt.
Brüsszel elismerte a törekvéseket, felismerte a káros folyamatokat.Az útelágazás 2010-ben választás elé állította az aktuális magyar kormányt - az irányválasztás, az "úton és útszélen maradtak" statisztikái még semmilyen megnyugtató választ nem adott sem a lakosságnak, sem a magyar munkaerőpiac fő foglalkoztatóinak a mikro és kisvállalkozásoknak.

A magyar gazdaság döntései csak megfelelő társadalompolitikai lépésekkel együtt érhet el eredményt.

Ma minden politikai műhely, politikai irányzat és a magyar emberek érdeke, hogy Magyarország konszolidálja az erőteljes gazdaságpolitikai lépések közben a jogalkotásban a társadalommal szemben  elkövetett hibáit.

Brüsszel elismerte a törekvéseket, felismerte a káros folyamatokat.

3 év alatt a kirajzolódott Magyarország társadalom és gazdasági képe a Nemzeti Közérzet és Brüsszel által alkotott képben rendkívül hasonló.

Mérsékelt demokrata gondolkodás alapja, hogy a Nemzeti Közérzet, a társadalmi részvétel és civilkontroll elsőbbséget élvez a jogalkotás során. 

Mérsékelt politika követelménye a mérsékelten liberális piaci verseny biztosítása, az állam felesleges és adófizetői forintokat pazarló feladatvállalásainak leépítése, a társadalomban a  humánus figyelem Magyarország szempontjából jelentős tényezőnek elismerése.

Az államnak a bürokratikus terhek és károk enyhítésére kell a vállalkozói csoportok számára azonnali, gyors és jó szolgáltatásokat biztosítani pl. a cégbíróságok mellett.